Verion

Voor Verion, een vereniging voor christelijk onderwijs, ontwikkelden we logo en huisstijl. Van een oersaai beleidsplan maakten we een fleurige brochure met een sterk ingekorte tekst. Die tekst vertaalden we vervolgens in kindertaal en maakten we een inspirerende animatie.

Ook in het portfolio