Hellup: hoe zet ik een online marketing campagne op?

Als oude rot in het vak weet u als geen ander hoe u uw product aan de man brengt. Tenminste, als we de digitale wereld even buiten beschouwing laten. Mond-tot-mond reclame is de oudste en beste vorm van reclame. Gratis publiciteit genereren is een beproefde communicatiemethode, evenals adverteren. Maar hoe werkt dit online? Hoe zet je een online marketing campagne op? Waarop moet je letten? Wilt u hier meer van weten, dan lichten we een tipje van de online sluier voor u op. We noemen vijf aandachtspunten.


Pak onze gratis checklist met tien aandachtspunten voor een inbound marketing campagne erbij.


  1. Overtuig uw medewerkers

Denk er allereerst aan dat ú wel kunt vinden dat uw organisatie zich meer moet toeleggen op online marketing, maar dat uw medewerkers hier ook van overtuigd moeten zijn. Zorg ervoor dat u uw organisatie uitlegt waarom deze stap gezet moet worden. Laat u bijvoorbeeld een groot deel van de markt links laat liggen, doordat u de mogelijkheden van uw website weinig tot niet benut. Laat dus de website voor u werken. Vergroot de kennis over online marketing en probeer commitment te verkrijgen bij uw mensen. Dan is de kans van slagen straks groter. Want wie A zegt, moet ook B zeggen. Is iedereen het er over eens dat er op online gebied meer moet gebeuren, dan betekent dat waarschijnlijk ook dat uw medewerkers een andere houding moeten ontwikkelen ten opzichte van online. Ze zullen content over uw bedrijf actief moeten gaan delen en ‘liken’. Ze kunnen het zich niet permitteren om een mail dagen te laten liggen, maar moeten – bij wijze van spreken – binnen een uur reageren. Kortom, er zou wel eens een cultuuromslag kunnen plaatsvinden.

  1. Stel doelen

Wat zijn de grootste knelpunten in uw bedrijf? Vraag u af hoe uw website functioneert. Hebt u bijvoorbeeld in beeld hoeveel bezoekers maandelijks uw site bezoeken? Zo ja, wilt u meer traffic op de site? Krijgt u onvoldoende leads via de site? Of lukt het niet van leads klanten te maken? Over het algemeen geldt: 2 % van de bezoekers wordt lead, 5% van de leads wordt klant. Stel u zelf doelen. Als u helder hebt welk doel u wilt bereiken en wie uw publiek is, kunt u specifiek keuzes maken voor uw content. Dit is belangrijk, want zo kunt u doelgericht uw publiek aanspreken.

  1. Stel klant centraal

 Over dat publiek gesproken, zorg ervoor dat u nauwkeurig in beeld hebt wie uw klant is. Stel uw klant centraal. Kruip in zijn huid. Wie is hij eigenlijk? Waar heeft hij behoefte aan? Hoe kan ik hem van dienst zijn? Hoe bereik ik hem? Om deze vragen te beantwoorden is het raadzaam een persona te ontwikkelen. Dat is een fictieve persoon die uw doelgroep vertegenwoordigt. Vraag u af welke voorkeuren uw doelgroep heeft en aan welke merken zij gehecht zijn. Zijn het Telegraaflezende senioren op elektrische fietsen of de treinreizende zestigers die de NRC lezen? Werk per doelgroep een of twee persona’s uit. Verzin naam, leeftijd, geslacht, hobby’s, demografisch profiel, gedrag en psychische gesteldheid. Geef uw persona een gezicht door een passende foto te zoeken. Uw persona kan bijvoorbeeld zijn: Wim van Dijk, 62 jaar, liefhebber van postduiven, puzzelaar, babyboomer, weduwnaar, met vervroegd pensioen, rustig en consciëntieus. In elke fase van uw campagne betrekt u uw persona erbij. Hoe zou Wim reageren? Wat vindt hij van uw product?

  1. Contentmissiestatement

Uw grootste valkuil is dat u vooral uw eigen doelen voor ogen hebt. Vroeger draaide het in de marketing om vertellen waar u in uitblonk. Tegenwoordig is dit precies andersom: u kijkt waar uw klant behoefte aan heeft. Daarom is het zinvol een contentmissiestatement te formuleren. Daarmee geeft u rekenschap van wat u doet en waarom. De beste statements beantwoorden deze drie vragen:

  • Wie is uw (beoogd) publiek?
  • Wat biedt u aan?
  • Wat heeft uw klant hieraan?

 Neem het content marketing statement van KARWEI, dat luidt:

‘Klussen in huis doe je met de instructies van KARWEI. Hieronder vind je een overzicht van vrijwel alle mogelijke klussen in en rond huis. Of maak gebruik van de zoekfunctie. Van vloer tot schutting, van zagen tot verven, van hal tot woonkamer. Of je nu een beginnende klusser bent of een ervaren klusjesman. Welke doe-het-zelf klustips je ook bedenkt. Geen punt bij KARWEI!’

Het beoogde publiek is evident: de beginnende en ervaren klusjesman. Ook is helder wat KARWEI aanbiedt, namelijk klusinstructies. En wat de klant eraan heeft is duidelijk: hij kan elke klus klaren door de klustips van KARWEI op te volgen.

Uw content moet dus relevant en aansprekend zijn voor uw doelgroep. Natuurlijk houdt u hierbij ook rekening met uw eigen doelen.

  1. Strategie en planning

Verspreid de content die u gaat produceren, via diverse online kanalen. U brengt in kaart welke online tools u uit de kast moet halen om uw doelgroep te bereiken. U zorgt voor landing pages, calls-to-action, emails, blog posts etcetera. Dit legt u vast in een strategie, gekoppeld aan een tijdplanning. Voor een online marketing campagne hebt u een lange adem nodig. Het is net een marathon. Ga daarom gerust uit van een jaarplanning.

Al begonnen met het opzetten van uw campagne? Pak onze gratis checklist met tien aandachtspunten voor een inbound marketing campagne erbij.